کدام نوع ردیاب برای نیروگاه های فتوولتائیک مناسب تر است؟

۳ دیدگاه

میزان انرژی تولیدی نیروگاه های فتوولتائیک در هر مقیاسی که باشند به چندین عامل بیرونی شامل میزان تابش ، درجه حرارت ، میزان انعکاس نور خورشید و … وابسته است. قطعا در بین این عوامل ، شدت تابش خورشید به سطح پنل ها بیشترین تاثیر را در میزان تولید انرژی آنها خواهد داشت. بر مبنای…

فهرست