شارژ کنترلر

شارژ کنترلرهای خورشیدی تجهیزات واسط شارژ در سیستم‌های برق خورشیدی آفگرید می‌باشند. به دلیل نوسانات ولتاژ در ساختار پنل‌های خورشیدی، شارژ باتری به صورت مستقیم از پنل باعث افت راندمان شارژ و همچنین صدمه به باتریها می‌شود. برای رفع این مشکل از شارژ کنترلرها استفاده می‌شود. شارژ کنترلرها انرژی الکتریکی را از سمت پنل دریافت کرده و آنرا متناسب با ولتاژ باتری تثبیت کرده و سپس اقدام به شارژ باتری می‌نمایند. علاوه بر این آنها برخی از دیگر پارامترهای مورد نیاز از جمله جلوگیری از شارژ یا تخلیه بیش از حد باتری را نیز کنترل می‌کنند. از نظر مدولاسیون به 2 دسته PWM و MPPT تقسیم می‌شوند که تفاوت قابل توجهی از نظر راندمان شارژ دارند. شارژ کنترلرهای MPPT دارای حداقل 20 درصد راندمان شارژ بیشتر نسبت به نمونه های PWM هستند.

فیلتر محصولات
تنظیم مجدد
تنظیم مجدد
تنظیم مجدد
تنظیم مجدد
تنظیم مجدد
تنظیم مجدد