پنل خورشیدی

پنل خورشیدی منبع اصلی تولید برق در سیستمهای برق خورشیدی می‌باشد. توان تولیدی یک پنل خورشیدی در طول شبانه‌روز متناسب با دما و میزان تابش خورشید متغیر می‌باشد. توان نامی یک پنل خورشیدی که بر روی پلاک مشخصات آن قید می‌شود مقداری است که طبق استاندارد در یک محیط آزمایشگاهی و در میزان تابش 1000 وات بر متر مربع و دمای محیط 25 درجه سانتیگراد اندازه‌گیری شده است. بدیهی است یک پنل خورشیدی ساعات محدودی از طول روز را قادر به تامین این مقدار توان خواهد بود. عمده پنل‌های موجود در بازار از نوع کریستالی بوده که خود به دو دسته مونوکریستال و پلی‌کریستال تقسیم می‌شوند. پنل خورشیدی مونو کریستال مناسب مناطق با دمای محیطی پایین‌تر مانند مناطق شمالی و غربی بوده و در این مناطق راندمان بهتری در مقایسه با پنل‌های پلی‌کریستال خواهد داشت. در عوض پنل خورشیدی پلی‌کریستال به دلیل تحمل دمایی بالاتر، مناسب استفاده در مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی کشور بوده و در این مناطق راندمان و طول عمر بالاتری در مقایسه با پنل مونوکریستال خواهد داشت.

فیلتر محصولات
تنظیم مجدد
تنظیم مجدد
تنظیم مجدد
تنظیم مجدد