تاثیر تلفات PID بر راندمان نیروگاه های فتوولتائیک

۱ دیدگاه
در نیروگاه های فتوولتائیک جدا از شبکه که عمدتا برای مقاصدی با ظرفیت کم به دلیل عدم وجود شبکه برق احداث می شوند ، به دلیل محدودیت های ولتاژی شارژ کنترلر ، تعداد پنل های سری عمدتا محدود  می باشند . در این نیروگاه ها در صورت نیاز به تحصیل توان بالا ، به جای...
فهرست